Tính năng lọc SMS và Cuộc gọi của ESET Mobile Security

Ngoài tính năng Lọc (chặn) SMS và Cuộc gọi từ nhật ký cuộc gọi và Danh bạ; Bạn còn có thể cài thêm các số điện thoại mới bằng cách dưới đây, đặc biệt không giới hạn số lượng; 

 

 

Liên Kết Trang