Tính năng chống trộm ( nổi bật ) của ESET Mobile Security

Dưới đây là hướng dẫn tìm lại điện thoại khi bị thất lạc

Screenshot_2013-10-09-23-22-26 Screenshot_2013-10-10-15-11-29

Lưu ý: Quý khách hàng cần bật tính năng (Bạn Tin cậy và Lệnh Tin nhắn SMS) để có thể khi sử dụng tính năng này khi mất máy

Sau khi bật tính năng chống trộm phần mềm sẽ yêu cầu đặt password để bảo vệ tính năng này .

Tinh năng bảo vệ Sim: chỉ có Sim hiện tại của bạn mới được quyền sử dụng hoặc có thể thêm số khác ( tên Sim va mã IMSI ).

Chi tiết liên hệ của tôi: hiển thị nội dung tin nhắn khi có Sim khác sử dụng điện thoại không có sự cho phép của bạn ,và yêu cầu liên hệ với bạn

Screenshot_2013-10-09-23-22-14

 

Bạn tin cậy: thêm vào số điện thoại mà bạn tin tưởng để khi có người lạ sử dụng trái phép điện thoại của bạn thì điện thoại của bạn se tự động nhắn tin cho số điện thoại mà bạn tin cậy thông tin số điện thoại đang sử dụng trái phép ( số điện thoại và mã IMSI ) , khi đó bạn sẽ có khả năng tìm lại điện thoại của bạn cao hơn .

Screenshot_2013-10-09-23-22-41 Screenshot_2013-10-09-20-12-33

Lệnh tin nhắn: Khi điện thoại tin cậy nhận được thông tin số điện thoại mới (sử dụng trái phép) khi đó bạn dùng lệnh tin nhắn SMS để bảo mật điện thoại của bạn .

       + Khóa thiết bị của bạn                              : “eset lock mật khẩu

       + Khóa thiết bị của bạn và phát ra âm thanh : “ eset siren mật khẩu

       + Tìm lại thiết bị của bạn bằng GPS              : “eset find mật khẩu

       + Xóa dữ liệu trên thiết bị của bạn               : “eset wipe mật khẩu

tr Kết quả trên điện thoại :

Liên Kết Trang