Mật khẩu bảo mật

Phải có Mật khẩu Bảo mật của bạn để mở khóa thiết bị của bạn, truy cập tính năng được bảo vệ bằng mật khẩu (ví dụ: Chống Trộm)và gỡ cài đặt ESET Mobile Security. Cụm từ nhắc nhở (nếu được thiết lập) sẽ hiển thị gợi ý giúp bạn nhớ mật khẩu của mình.  

Nếu bạn quên mật khẩu của mình, bạn có thể gửi một tin nhắn SMS từ số di động được lưu trong danh sách Bạn Tin cậy đến số diđộng của bạn. Tin nhắn SMS này phải theo mẫu sau:

eset remote reset

Mật khẩu của bạn sẽ được cài lại. Sau đó bạn có thể xác định một mật khẩu mới.Nếu bạn chưa có một Bạn Tin cậy được xác định trước khi khóa thiết bị của mình, bạn có thể gửi yêu cầu đặt lại mật khẩu. Tùy chọnnày sẽ hoạt động trên màn hình của điện thoại bị khóa của bạn sau hai lần nhập mật khẩu không thành công. Bạn sẽ nhận được mộtemail có chứa mã mở khóa theo địa chỉ email tài khoản Google của bạn hoặc địa chỉ email được xác định trong Chống Trộm > Chi tiết Liên hệ của Tôi.

Nhập mã mở khóa trên màn hình của điện thoại bị khóa của bạn. Khi điện thoại được mở khóa, hãy xác địnhmật khẩu bảo mật mới trong Cài đặt > Mật khẩu.  

LƯU Ý: Vui lòng chọn mật khẩu cẩn thận. Để tăng bảo mật và làm cho người khác khó đoán được mật khẩu của bạn, sử dụng kếthợp các chữ thường, chữ hoa và số.

Liên Kết Trang