Hướng dẫn đổi keys

Trong trường hợp bạn không muốn tiếp tục sử dụng bản quyền cho điện thoại của bạn thì bạn có thể chuyển đổi bản quyền sử dụng cho máy tính. Phần data giành cho điện thoại vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Để đổi key từ điện thoại sang máy tính bạn thực hiện 

Soạn tin "DOI MT gửi 999"

Để đổi key từ máy tính sang điện thoại bạn thực hiện

Soạn tin "DOI DD gửi 999"

Lưu ý: Bạn không thể đổi mã bản quyền từ di động trực tiếp sang di động

Mỗi tin nhắn gửi tới 999 có phí là 200đ/tin

Liên Kết Trang