Có được dùng gói cước khác cùng với gói ESET không?

Trường hợp bạn đang sử dụng các gói dịch vụ khác mà không phải là gói EU, EP; Bạn phải hủy gói cước mà bạn đang sử dụng và đồng thời đăng ký lại với cú pháp "DK EU gửi 999" hoặc "DK EP gửi 999" .

Hiện nay phần mềm bảo mật ESET chỉ cung cấp cho các số máy sử dụng mạng Mobifone và có đăng ký sử dụng 3G gói dịch vụ EU , EP.  


Liên Kết Trang