Chống đánh cắp thông tin và tính năng chống giả mạo thông tin của Eset Mobile Security

Tính năng chống đánh cắp thông tin: Đây là một trong những tính năng rất hay thường được sử dụng trong trường hợp điện thoại của bạn bị đánh cắp hoặc thất lạc.

Sau khi người khác gắn sim mới vào điện thoại thất lạc của bạn thì điện thoại sẽ tự động (âm thầm) gửi tin nhắn đến số điện thoại "Trusted Friend" mà bạn đã thêm. Sau khi nhận được tin nhắn bạn sẽ có thể dùng điện thoại trust friend để điều khiển điện thoại thất lạc:

Hình ảnh mô tả tin nhắn nhận được khi người khác gắn sim mới vào điện thoại thất lạc của bạn.

Các lệnh điều khiển

+ eset wipe  password*: xóa dữ liệu trên điện thoại   

+ eset lock password*: khóa điện thoại   

+ eset find password*: tìm vị trí điện thoại đang ở đâu thông qua hệ thống  định vị GPS của Google 

Sau khi gửi lệnh eset find password* bạn sẽ nhận được tin nhắn định vị vị trí điện thoại của bạn.


Lưu ý: Bạn cần phải mởi tính năng GPS trên điện thoại để cấu hình khi đó bạn sẽ biết được số điện thoại mới gắn vào điện thoại thất lạc của bạn và vị   trí của điện thoại thất lạc hiện đang ở khu vực nào thông qua định vị GPS.

Tính năng chống giả mạo thông tin: Phát hiện các trang độc hại được thiết kế để đánh cắp thông tin cá nhân của bạn

- Giả mạo là phương pháp đánh cắp nhận dạng trực tuyến sử dụng các trang web giả để có được mật khẩu, thông tin cá nhân hoặc các chi tiết ngân hàng của bạn.

- Các trang giả mạo cũng có thể chứa phần mềm có hại có thể gây ảnh hưởng đến thiết bị của bạn.

Liên Kết Trang