Các điện thoại ESET Mobile Security hỗ trợ

Android Device : 

Hệ điều hành: Hỗ trợ Android 2.0 trở lên  

Windows Mobile Devices:  

Hệ điều hành :Windows Mobile 5.0, 6.0, 6.1 and 6.5

Những thiết bị đã testing thàng công :   

 Asus P535 

 AT&T Tilt (HTC TyTN II) 

 Cingular 2125 (HTC Faraday) 

 Cingular 8525 (HTC TyTN) 

 HP iPAQ 116 

 HTC Advantage 

 HTC Diamond 

 HTC Touch HD (Blackstone) 

 HTC Touchcruise (Polaris) P3650 

 HTC Touch 2 

 HTC HD 2 

 HTC HD mini 

 HTCS710 (smartphone) 

 Orange SPV C100 (smartphone) 

  Palm Treo 750 

  Pantech Duo 

 Samsung BlackJack II 

 Samsung SGH-i900 Omnia 

 Samsung i8000 Omnia 2 

 SonyEricsson XPERIA X1 

 Verizon XV6700 

 Verizon XV6900 (HTC Touch) 

 XDA Atom Life 

Symbian Devices: 

Hệ điều hành: Symbian S60 3rd Edition Feature Pack 1 or 2 (Nokia only)

Symbian S60 5th Edition (Nokia only) 

Symbianˆ3 (Nokia only)* 

Chú ý: Symbian Belle không hổ trợ  

Những thiết bị đã tested thành công : 

 Nokia C6 

 Nokia C7 

 Nokia E51 

 Nokia E66 

 Nokia E7 

 Nokia E71 

 Nokia E72 

 Nokia E75 

 Nokia N8 

 Nokia N95 

 Nokia N96 

 Nokia N97 

 Nokia 5800 Xpress Music 

Những thiết bị không tương thích : 

 Samsung Omnia HD i8910 

 SonyEricsson Satio 

  PhoneOne S101 (iMate SPL) 

 Asus MyPal A696 

  Fplayer Addict (locked Samsung SGH-i900) 

 Cingular 2125 (locked HTC Faraday

Liên Kết Trang